Igla sa kateterom namijenjena za dekompresiju tenzijskog pneumotoraksa u vanbolničkim uvjetima.

Osigurava iglu odgovarajuće dužine 14G (3.25’’) i odgovarajući kateter za penetraciju u pleuralni prostor u 99% pacijenata.

Sastoji se od igle sa kateterom i PVC kućišta za nošenje igle sa kateterom.

Proizvođač: TyTek

Brand

TyTek

Težina 0.020 kg